لطفا کمی صبر کنید

فرزاد موتمن: به من عذرخواهی بدهکارید

انتشار لیست حمایتی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی فرزاد موتمن به انتشار این لیست واکنش نشان داد و نوشت: «فکر می کنم چند تائى «نویسنده» ناراحت که به خودشان اجازه دادند، که از من به عنوان فیلمساز «رانتى» و «نفتى» و «انحصارى»، اسم ببرند، حداقل یک عذر خواهى به من بدهکارند.»