لطفا کمی صبر کنید

آیا خداوند سختی و تنگنا خلق کرده است؟/ ماجرای گفت‌وگوی پیامبر(ص) با فرشته مرگ

گفت: ملک الموت هستم. گفتم: وقت مردن، جانم را چگونه می‌گیری؟ کیفیت جان گرفتنم را برای خودم بگو! گفت: یا رسول الله (ص) اجازه جان گرفتن از کل مردان و زنان عالم دست من است ولی خدا به من اجازه گرفتن جان تو و علی را نداده است.