لطفا کمی صبر کنید

محمدکاظم کاظمی اشعار شاعران نسل دوم انقلاب را بررسی می‌کند

محمدکاظم کاظمی پس از سه سال وقفه مجدداً تالیف کتاب بررسی اشعار شاعران نسل دوم انقلاب را آغاز کرد.