لطفا کمی صبر کنید

نوشتار شمس لنگرودی برای درگذشت درویشیان

شمس لنگرودی می‌گوید:علی‌اشرف درویشیان در کودکی بشریت می‌زیست؛ با چشم اندازهای زیبا به آینده بشریت.