لطفا کمی صبر کنید

در تولیدات علمی پزشکی در منطقه اول هستیم

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: عدد تولیدات علمی در ایران مناسب است، اما در رشته اطفال از محققان می‌خواهیم تلاش بیشتری کنند.