لطفا کمی صبر کنید

اهدای اثر منیر فرمانفرمائیان به کودکان سرطانی

منیر شاهرودی فرمانفرمائیان یکی از آثار خود را به مؤسسه خیریه محک اهدا کرد.