لطفا کمی صبر کنید

گرامیداشت عملیات رمضان

مراسم گرامیداشت عملیات رمضان در یادمان رمضان در استان خوزستان برگزار شد.