لطفا کمی صبر کنید

برنامه‌های تلویزیون شبیه هم هستند/ نیازسنجی و مخاطب‌سنجی نمی‌شود

احسان ارغوانی تهیه کننده برنامه های تلویزیونی بیان کرد که ساختار همه برنامه های ترکیبی و گفتگومحور به یکدیگر شبیه شده است.