لطفا کمی صبر کنید

هنرمند خوشنویس: پاسخ دروغگویان را در نمایشگاه جدیدم می‌دهم

- مهر نوشت: علی شیرازی، هنرمند خوشنویس از برگزاری یک نمایشگاه ویژه برای شفاف‌سازی در زمینه اتهاماتی که به او وارد کرده‌اند، خبر داد.