لطفا کمی صبر کنید

نوبخت از جمشید مشایخی عیادت کرد

سخنگوی دولت از جمشید مشایخی عیادت کرد.