لطفا کمی صبر کنید

مجسمه شهید حججی قسمتی از وجود من است/ ادای دین کردم

علی اصغر یوزباشی سازنده تندیس شهید حججی تاکید دارد که با ساخت این اثر ادای دینی به این شهید جوان کرده است.