لطفا کمی صبر کنید

«نابودگی» در گالری ایوان

نمایشگاه انفرادی نقاشی سعید رفیعی‌منفرد در گالری ایوان برگزار می‌شود.