لطفا کمی صبر کنید

داوری طرح‌های تحقیقاتی «سناریوهای جهانی آینده سینما»

دومین نشست داوری پژوهش های معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی در خانه سینما برگزار می شود.