لطفا کمی صبر کنید

هشتمین فیلم «اره» بازار هالووین را گرفت/ فیلم جرج کلونی نفروخت

«جیگساو» هشتمین فیلم از مجموعه ترسناک «اره» در تعطیلات پیش از هالووین بازار فیلم آمریکا را قبضه کرد.