لطفا کمی صبر کنید

در "سینما حقیقت" چه خبر خواهد بود؟

تقاضای مستند«همه بچه‌های مامان»، مستندی با موضوع مهاجران سوری و تدارکی برای نمایش مستندهای با موضوع حیات وحش در جشنواره‌ی حقیقت، از جمله خبرهای این رویداد است.