لطفا کمی صبر کنید

ترتیل صفحه ۲۱۸ قرآن با صدای استاد «پرهیزکار»+دریافت

پیامبر اعظم(ص) فرمودند: «هرگاه یکی از شما دوست بدارد با پروردگارش سخن بگوید، قرآن بخواند».