لطفا کمی صبر کنید

داربست‌های میدان نقش جهان؛ جزئی از تاریخ این میدان جهانی!

نصب داربست روی بناهای تاریخی یکی از نخستین اقدامات عادی است که برای آغاز مرمت بناهای تاریخی در دستور کارقرار می‌گیرد، اما معمولا مدت زمان ماندن این داربست‌ها بر پیکر بناهای تاریخی یک طنز را همراه خود کرده است، «داربست‌های تاریخی»