لطفا کمی صبر کنید

با تغییر شکل رسانه‌ها، شیوه نظارت نیز تغییر می‌کند

معاون امور مطبوعاتی وزارت ارشاد درباره شرایط دریافت مجوز رسانه‌های اجتماعی، اظهار کرد: باید در سیاست‌گذاری به این نکته توجه کنیم که وقتی شکل رسانه‌ها تغییر می‌کند باید همپای آن شکل نظارت را هم تغییر بدهیم.