لطفا کمی صبر کنید

توضیحات مدیر روابط عمومی شهرداری درباره قرارداد با صدا و سیما

مدیر روابط عمومی شهرداری تهران در خصوص تذکر یکی از اعضای شورای شهر مبنی بر قرارداد صدا و سیما و شهرداری تهران توضیحاتی را ارائه کرد.