لطفا کمی صبر کنید

قراردادهای نفتی پیش از امضا باید کارشناسی شود نه بعد از آن

مسئول سازمان بسیج حقوق‌دانان با بیان اینکه ساز و کار نظارت و کارشناسی پیش از امضای قراردادهای نفتی دیده شود نه بعد از آن، گفت: ساز و کاری لحاظ شود که قراردادهای نفتی بعد از رد شدن از فیلترهای نظارتی تبدیل به قراردادهای بین المللی شوند.