لطفا کمی صبر کنید

آیا موسسه مالی ثامن ورشکست شده است ؟

رکنا: موسسه ثامن الائمه حدود 20 روز پیش درباره چگونگی پرداخت به سپرده گذاران و تعیین تکلیف این موسسه تا آخر تیر ماه …