لطفا کمی صبر کنید

ثامن، مهر اقتصاد و کوثر ادغام می‌شوند

رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد که موسسه غیرمجاز ثامن و مهراقتصاد با موسسه کوثر ادغام و یک بانک ایجاد خواهد شد.