لطفا کمی صبر کنید

عضویت فرودگاه امام در شورای بین‌المللی فرودگاه‌ها

سرپرست فرودگاه امام خمینی (ره) گفت: این فرودگاه هفته گذشته به عضویت ACI شورای بین المللی فرودگاه ها درآمد.