لطفا کمی صبر کنید

زیان انباشته شرکت‌ها مشمول مالیات بر درآمد نمی‌شود

بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقبل زیان انباشته شرکت‌ها از سوی صاحبان سرمایه مشمول مالیات بر درآمد نمی‌شود.