لطفا کمی صبر کنید

چالش های پیش روی خدمات پس از فروش خودرو/میزان رضایتمندی مشتریان رو به افزایش است

معاون شرکت بازرسی و کیفیت استاندارد ایران گفت:در حال حاضر رتبه رضایتمدی مشتریان از خدمات پس از فروش خودرو عدد 700 نسبت به 1000 است که با رشد 3 درصدی نسبت به سال گذشته همراه بوده است.