لطفا کمی صبر کنید

تعامل با همه ذی‌نفعان

مهم‌ترین عامل در چینش تیم اقتصادی دولت جدید، وقوف تیم انتخاب‌کننده مسوولان اقتصادی بر الزامات و اهدافی است که دولت در سر ...