لطفا کمی صبر کنید

نوید پاییزی برای کاهش قیمت مرغ/ تخم شانه‌ای 15 هزار تومان

قیمت مرغ و تخم‌مرغ در ماه‌های اخیر به علت نبود برنامه مدون جهت تنظیم بازار با افزایش روبرو بوده تا جایی که قیمت هر کیلو مرغ به 8 هزار و 300 و قیمت هر شانه تخم‌مرغ به 13 هزار تا 15 هزار تومان رسیده است.