لطفا کمی صبر کنید

رنو در ایران خط تولید موتور مستقل راه‌اندازی می‌کند

وزیر صنعت، معدن وتجارت راه اندازی یک مرکز فنی و مهندسی توسط رنو و ایجاد یک خط تولید موتور مستقل را از ویژگی های قرارداد ایدرو با شرکت رنو عنوان کرد.