لطفا کمی صبر کنید

افزایش نارضایتی شغلی در کمین جامعه کارگری

رئیس کانون عالی شوراهای کار کشور با اشاره به فعالیت ۹۳ درصد کارگران با قرارداد موقت گفت: پایه گذاری امنیت ملی بدون رعایت امنیت شغلی نیروی کار امکان پذیر نیست.