لطفا کمی صبر کنید

صادرات مرغ کمرنگ است/ورود حجاج نرخ مرغ را افزایش می دهد

رئیس انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی با اشاره به اینکه نرخ مرغ تابع عرضه و تقاضا است، گفت: با ورود حجاج نرخ مرغ تا 8هزار تومان افزایش می یابد.