لطفا کمی صبر کنید

جمع بندى سهام عدالت در دولت دوازدهم/ وضعیت بازار بدهم نابسامان است

رئیس کمیسیون اقتصادی با اشاره به این که امیدواریم سهام عدالت را در دولت دوازدهم، جمع بندی کرده و در مورد آن تصمیم گیری شود، گفت: اکنون نظارتی بر بازار بدهى وجود ندارد، ضمن اینکه این بازار بدتر از بازار غیرمتشکل پولی شده است و زنگ خطر آن به صدا درآمده است.