لطفا کمی صبر کنید

تلگرامِ خوب یا بد؟

دفاع دولت از تلگرام به قیمتی تمام شده که با وجود اذعان رئیس کل بانک مرکزی به برهم زدن بازار ارز از سوی تلگرام، بازهم روابط عمومی این بانک تلاش دارد تناقض آشکار شده را لاپوشانی کند.