لطفا کمی صبر کنید

لزوم توجه به تغيیر وضعيت نيروهاي شركتي به قراردادي

شاید بتوان نظر رییس جمهوری در خصوص اولویت‌بندی استخدام نیروهای مورد نیاز در بدنه دستگاه های دولتی را نوعی ساماندهی دوباره نیروهای شرکتی دانست چرا که وی معتقد است اگر دستگاهی نیازمند جذب نیروی کار جدید است، ابتدا باید...