لطفا کمی صبر کنید

بانک ملت ۳۰۰ میلیارد تومان گواهی سپرده منتشر می کند

در پی موافقت بانک مرکزی ، بانک ملت از امروز ۳۰۰ میلیارد تومان گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری با نام و الکترونیک منتشر می کند.