لطفا کمی صبر کنید

وضعیت تولید نفت و گاز شرکت‎های تابعه در سال جاری تشریح شد

در جلسات پیش بینی بهره دهی چاههای شرکت نفت مناطق مرکزی ایران وضعیت تولید نفت و گاز در شرکت های بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی ٬ شرق و غرب برای شش ماه دوم سال مورد بحث و بررسی قرار گرفت.