لطفا کمی صبر کنید

صنعت پتروشيمي؛ برنامه‌ها و چشم‌اندازهاي فرا‌رو

با توجه به مزيت وجود منابع عظيم هيدروكربوري در كشور ايران، بيش از نيم قرن از فعاليت صنعت ارزش‌آفرين پتروشيمي و آغاز حيات آن در راستاي روند صنعتي شدن همگام با توسعه جهاني مي‌گذرد.