لطفا کمی صبر کنید

تکاپوی دور زدن نرخ‌های‌ سود بانکی در میان مردم

جابه جایی سپرده‌های بانکی افزایش یافت. مردم می خواهند درخصوص آینده نرخ سود سپرده های خود آگاهی پیدا کنند.