لطفا کمی صبر کنید

معادن در انتظار برچیدن "انزوا" و "رخوت"

معادن در ایران به عنوان یکی از ثروت‌های دورافتاده و در انزوا که حتی می‌توانند نقش نفت دوم را در کشور باز کنند در انتظار تغییر و تحول اساسی طی چهار سال آینده و با روی کار آمدن دولت دوازدهم هستند.