لطفا کمی صبر کنید

رشد 1600 درصدی نوسازی بافت فرسوده

عضو هیات مدیره شرکت عمران و بهسازی شهری گفت: در سال 1392 که دولت تدبیر و امید کار خود را آغاز کرد تعداد پروژه های نوسازی و بهسازی در محلات هدف بازآفرینی شهری 40 مورد بود که هم اکنون به 680 پروژه رسیده است.