لطفا کمی صبر کنید

قیمت نهاده های تولید بخش کشاورزی با یکسان سازی نرخ ارز افزایش نمی یابد

حجتی گفت: با یکسان سازی نرخ ارز، افزایش قیمتی در نهاده های تولید کالاهای اساسی در بخش کشاورزی نخواهیم داشت.