لطفا کمی صبر کنید

جزییات وظایف معاونت اقتصادی رییس جمهور/کمک به دستگاههای اقتصادی

معاون اقتصادی رییس جمهور، هدف از تشکیل معاونت اقتصادی را کمک به دستگاههای اجرایی عنوان کرد.