لطفا کمی صبر کنید

نهاوندیان: باید به رونق غیرتورمی بیندیشیم

معاون اقتصادی رییس‌جمهور گفت: اگر همه ما برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی اجماع داریم، نیازمند هماهنگی هستیم.