لطفا کمی صبر کنید

تصویب ۲۱۶ هزار میلیارد ریال سود نقدی در بورس

میزان سود تقسیم شده شرکتها به تفکیک صنعت در ۵ ماه نخست امسال برابر با ۲۱۶ هزار میلیارد ریال بوده است.