لطفا کمی صبر کنید

جهانگیری: بخش خصوصی باید در تصمیم‌گیریها حضور داشته باشد

رکنا: معاون اول رئیس‌جمهور با تاکید بر لزوم مشارکت بخش خصوصی در روند سیاستگذاری های تاثیرگذار در سرنوشت این بخش، اظهار…