لطفا کمی صبر کنید

رتبه اول رسانه های اجتماعی برای همراه اول

ایلنا: همراه اول در دوازدهمین جشنواره ملی انتشارات روابط عمومی، رتبه اول «رسانه های اجتماعی» را کسب کرد.