لطفا کمی صبر کنید

پیک مصرف برق به 53 هزار و 608 مگاوات رسید

ایلنا: پیک مصرف برق در روز گذشته با عبور از مرز 53 هزار و 600 مگاوات نسبت به روز جمعه با افزایش 5 هزار و 624 مگاواتی روبرو شد.