لطفا کمی صبر کنید

قلدری مرغ در حفظ قیمت‌ و کوتاه آمدن تخم‌مرغ

با وجود اینکه قیمت هر شانه تخم‌مرغ در بازار مصرف هزار تا هزار و ۵۰۰ تومان کاهش‌ یافته است اما قیمت گوشت مرغ کماکان در مقابل اقدامات مسئولان برای تنظیم بازار سرکشی می‌کند.