لطفا کمی صبر کنید

سهم مشاغل خدماتی در یک‌سال گذشته افزایش یافت/چند درصد مردم کار تولیدی می‌کنند؟+ جدول

گزارش بانک مرکزی از بودجه خانوار در سال ۱۳۹۵ بیانگر این مسئله است که سهم مشاغل تولیدی و صنعتی در سال مورد بررسی نسبت به سال قبل از آن کاهش و در مقابل، سهم مشاغل خدماتی افزایش یافته است.