لطفا کمی صبر کنید

بازگشایی باند فرودگاه مهرآباد

سخنگوی سازمان هواپمایی کشوری، از بازگشایی باند فرودگاه بین المللی مهرآباد خبرداد.