لطفا کمی صبر کنید

احتمال ممنوعیت حرکت اتوبوس بین‌شهری در شب در پی دستور وزیر راه

داوود کشاورزیان گفت: وزیر راه دستور داده تا صدور دستورالعمل ممنوعیت رانندگی رانندگان اتوبوس و وسایل حمل و نقل عمومی بین جاده ای در شب، مورد بررسی قرار بگیرد.